מיל"ב מכון ישראלי לביקורת בנייה

תאונת נפילה

תאונת נפילה-חות דעת הנדסית
במקרה של נפילה במדרגות,במדרכה או כל תאונת נפילה במבנה או שטח פתוח-
מכון ישראלי לביקורת בניה יבדוק את אתר הנפילה ויערוך עבורך חות דעת הנדסית על תאונת הנפילה כדי לקבוע הסיבות הנדסיות של התאונה.
מטרת הבדיקה העומדת ברקע חוות דעת הנדסית על תאונת נפילה היא איתור כשלים, ליקויי בניה וחריגות מחוקי הבניה שגרמו למעידה, אובדן יציבות ונפילה.
מכון ישראלי לביקורת בניה יספק לך חוות דעת הנדסית. קבילה בבית משפט בה יצוינו הפגמים בגינם אירעה הנפילה לרבות חריגות מדרישות חוקי הבניה והתקנים הישראלים שגרמו לתאונה.
נסיון מוכח למהנדסי מכון ישראלי לביקורת בניה (מיל‘‘ב) התמחות מיוחדת בעריכת בדיקה הנדסית באתר בו לאורך שנים ומספר רב של פסקי דין הם ערובה לקבלת חוות דעת מקצועית שתבטיח לך הצלחה בהתמודדות משפטית נגד אלו המנסים לקפח את זכויותך.

חוות דעת הנדסית קבילה בבית משפט בנושא רטיבות . איתור מקורות הרטיבות באמצעות הדמיה תרמית וגלאי לחות אלקטרוניים , מתן המלצות ביצוע לרבות מפרט טכני והערכות כספיות .