מיל"ב מכון ישראלי לביקורת בנייה

הזמנת בדיקה


שם :
טלפון :
נייד :
דוא"ל :
תוכן :
סוג :

חוות דעת הנדסית קבילה בבית משפט בנושא רטיבות . איתור מקורות הרטיבות באמצעות הדמיה תרמית וגלאי לחות אלקטרוניים , מתן המלצות ביצוע לרבות מפרט טכני והערכות כספיות .