מיל"ב מכון ישראלי לביקורת בנייה

למה אנחנו ?


בקנית דירה אתה חייב לעצמך בדיקה מקצועית של מהנדס מוסמך שזהו תחום עיסוקו. בטרם החתימה על חוזה הרכישה אתה חייב לדעת מה אתה קונה.

רק מהנדס מיל"ב המומחה בביקורת מבנים יספק לך את המידע המדויק לגבי מומים נסתרים וליקויים סמויים שלא ניתן לעמוד עליהם בבדיקה סתמית.

בדיקת מיל"ב נערכת באמצעות מהנדס בכיר עם נסיון רב בבדיקת מבנים, המתמנה גם כבורר ומומחה מטעם בתי משפט.

בבדיקת מיל"ב נעזר המהנדס במיכשור וציוד יחודי המסייע לאיתור ליקויים ומומים נסתרים ומצמצם אי הוודאות באיתור מוקדי רטיבות ועובש.

בסיומה של בדיקת מיל"ב נמסרת למזמין חוות דעת מקיפה ומקצועית בה מצויינים הליקויים שנמצאו, הנחיות והמלצות לתיקונים ואומדנים כספיים.

מיל"ב - שירות גדול במחיר קטן.

בדיקת הדירה באמצעות "מכון ישראלי לביקורת בניה" (מיל"ב) מבטיחה לך קבלת חוות דעת ברמה גבוהה ביותר ויעידו על כך פסקי הדין הרבים המאמצים קביעותיו של המהנדס הראשי במיל"ב ברגמן יגאל כמפורט להלן:

1. בבית משפט העליון (ע.א 5218/90) קבעו השופטים בראשות כבוד הנשיא שמגר: "בית המשפט ביכר את עמדתו של המהנדס ברגמן ואנו לא נתערב בכך".

2. בבית משפט העליון (ע.א 5/87) קבע כבוד השופט מ. בייסקי "המומחה ברגמן, שעדותו היתה מקובלת על בית המשפט ....."

3. בבית משפט העליון (ע.א. 1240 558/96) קבע כבוד השופט י. גולדברג: "קביעתו של בית משפט קמא בנושא זה, על סמך מכלול הראיות שבא לפניו (חוות דעת מהנדסי מיל"ב - מכון ישראלי לביקורת בניה...) היא קביעה שבעובדה שערכאה זו לא מצאה עילה להתערב בה".

4. בבית משפט מחוזי בירושלים (ת.א. 469) קבע כבוד השופט טל (לימים שופט עליון): "התרשמתי מעדותו של מר ברגמן (מיל"ב) כי לפני מומחה בעל רמה גבוהה ובעל יושר מקצועי....." "גם כאן אני מעדיף בלי היסוס את דעתו של ברגמן".

"כמו ברגמן סבור גם אני, שהקונה זכאי לקבל מוצר מוגמר כראוי, בלי פגמים אסתטיים, אקוסטיים ואחרים, גם אם אין לכך ביטוי בתקנים".

5. בבית משפט מחוזי בירושלים (ת.א. 858) קבע כבוד השופט בזק "אני מקבל בעיקרו של דבר הערכתו ומימצאיו של המהנדס ברגמן".

"גם בתביעה זאת אני נותן אמון בעדי התביעה ובמומחה מר ברגמן ואיני מקבל את חוות דעתו של המהנדס .... שהעיד מטעם הנתבעת."

6. בבית המשפט המחוזי בירושלים (ת.א. 1261) קבע כבוד השופט ברנר בהתיחס למחלוקת בין מומחים: "לאחר שמיעת חקירתם של שני המומחים והתרשמותי מהסבריהם ונימוקיהם נראית לי יותר עדותו של המהנדס ברגמן מומחה התובעים (מיל"ב) כמשכנעת הרבה יותר מזו של....."

7. בבית משפט מחוזי בתל אביב (ת.א. 1159) קבעה כבוד השופטת הגב' דר' ד. פלפל:

"מכל הטעמים הללו קיבלתי, ברוב המקרים את חוות דעתו של המומחה ברגמן, גם בנושא יתרת הליקויים ובהתאמה לעדויות שנשמעו", "גם כאן כמו שם עדיפה עלי חוות דעת המומחה מטעם התובעים (ברגמן)". "מקובלת עלי חוות דעת מומחה התובעים (ברגמן) הן לעניין הפגם שמצא והן לענין מחיר עלות תיקונו".

לגבי האומדנים הכספיים קבעה כבוד השופטת "כבר ציינתי, שאני נוטה לקבל את חוות

דעתי של ברגמן באשר לעלויות התיקונים".

"הערכותיו של מומחה התובעים (מהנדס ברגמן) מקובלות עלי. אשר על כן אני קובעת כי על הנתבעת לשלם סכום זה, על פי השער היציג, נכון ליום חוות הדעת השניה של ברגמן ונושא ריבית והצמדה כדין עד ליום התשלום בפועל."

8. בבית משפט מחוזי בת"א (ת.א. 62) העדיפה כבוד השופטת דר' ד. פלפל את חוות דעתי על אלו של מהנדס ושמאי הנתבעת וקבעה "לכן חוות דעתו (של ברגמן) לענין זה עדיפה עלי. לאור זאת ולאור האמור לעיל אני מעדיפה גם את חוות דעתו בנושא יתרת הליקויים..."

9. בבית משפט מחוזי בת"א (ת.א 159) קבעה כבוד השופטת דר' ד. פלפל "מקובלת עלי הערכת... מומחה התובעים מר ברגמן, כי מקור הרטיבות..."

"מקובלת עלי מסקנתו של מומחה התובעים (ברגמן), כי לרטיבות..." "אני קובעת שהנתבעת תפצה את התובעים בעלויות התיקון המפורטות בחוות דעתו של מר ברגמן..."

10. בבית משפט שלום בירושלים (ת.א. 2078) במחלוקת עם מהנדס הנתבעת קבעה כבוד השופטת ש. דותן "אני מעדיפה, איפוא את עמדתו של המהנדס ברגמן לגבי שורת הליקויים שמנה".

11. בבית משפט שלום בירושלים (ת.א. 1702) במחלוקת בין 5 מומחים קבע כבוד השופט מר שמעוני יצחק "מקובלת ומהימנה עלי חוות דעת המומחה מטעם התובעים (ברגמן) ואני מקבל אותה על פני יתר חוות הדעת שהוגשו."

12. בבית משפט שלום בירושלים (ת.א. 3612) קבעה כבוד השופטת הגב' שולמית דותן "לאור האמור לעיל, אני מעדיפה את קביעת חוות דעת ברגמן לענין ליקויי הריצוף, לפיכך, אני מורה לנתבעת לשלם לתובעים..."

13. בבית משפט שלום בירושלים (ת.א. 17689) קבע כבוד השופט מר רפי שטראוס "עדיפה בעיני חוות דעת מהנדס ברגמן על זו של דר' ....."

"על כן אני מקבל את חוות דעת ברגמן כי יש להחליף את הריצוף בכל הדירה".

14. בבית משפט שלום בירושלים (ת.א. 00551/01) בתביעה נגד יצרן ריצוף קבע כבוד השופט מר דוד מינץ:

1. "לאחר שמיעת חקירתם של שני המומחים והתרשמותי מהסבריהם ונימוקיהם בחוות דעתם, ולאחר שמיעת עדותה של התובעת, מברר אני את חוות דעתו של מר ברגמן, כי החרירים והתפוררות בלוחות השיש נגרמו כתוצאה מאיכותם הירודה מלכתחילה"...

2. "מר ברגמן הינו מהנדס בנין ומומחיותו העיקרית היא בביקורת בניה ובבקרת איכות. לכן גם חיווה את דעתו באופן יותר ממצה גם בשאלת איכות השיש. עובדות אלו מהוות נדבך נוסף בהעדפת חוות דעתו של מר ברגמן על פני חוות דעתו של מר ..."

3. "מר ברגמן קבע כי לא ניתן יהיה לגור בדירה בעת ביצוע התיקונים ויש אכן רגליים מוצקות לסברה זו...חוות דעת הנדסית קבילה בבית משפט בנושא רטיבות . איתור מקורות הרטיבות באמצעות הדמיה תרמית וגלאי לחות אלקטרוניים , מתן המלצות ביצוע לרבות מפרט טכני והערכות כספיות .