מיל"ב מכון ישראלי לביקורת בנייה

שאלות תשובות

  לרשימת השאלות

שאלה :
חוות דעת הנדסית קבילה בבית משפט בנושא רטיבות . איתור מקורות הרטיבות באמצעות הדמיה תרמית וגלאי לחות אלקטרוניים , מתן המלצות ביצוע לרבות מפרט טכני והערכות כספיות .